Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 474/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2017-02-09

Sygn. akt I Ns 474/16

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Lisowska

Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 r. w Piszu na rozprawie

sprawy z wniosku B. C. (1)

z udziałem W. Z.

o stwierdzenie nabycia spadku po R. M.

I.  stwierdza, że spadek po R. M. s. A. i B.

zmarłym w dniu 29.08.2016r. w P.

ostatnio stale zamieszkałym w P.

na podstawie testamentu notarialnego z dnia 28.11.2011r. Rep. A Nr 3781/2011 nabyła:

-

córka B. C. (1) c. A. w całości z dobrodziejstwem inwentarza,

II.  nakazuje ściągnąć od wnioskodawczyni na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Piszu kwotę 50 zł tytułem złożonego oświadczenia.

III.  orzeka, iż uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 474/16

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni B. C. (1) wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po R. M. zmarłym w dniu 29 sierpnia 2016r. Jako spadkobierców wskazała siebie oraz uczestniczkę postępowania W. Z..

Do wniosku wnioskodawczyni załączyła kopię testamentu spadkodawcy sporządzonego w formie aktu notarialnego. W toku postępowania wnioskodawczyni złożyła oryginał wypisu testamentu.

Reprezentująca uczestniczkę postępowania pełnomocnik nie zgłosiła zastrzeżeń do testamentu.

Sąd ustalił, co następuje.

R. M. zmarł 29 sierpnia 2016 roku w P., gdzie stale przed śmiercią zamieszkiwał. W chwili śmierci był wdowcem. Pozostawił po sobie dwoje dzieci: B. C. (1) i W. Z.. Innych dzieci, w tym pozamałżeńskich, przysposobionych, bądź takich które zmarły, spadkodawca nie miał. Nikt spadku nie odrzucał, nie zrzekał się dziedziczenia, ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia.

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 4; odpisy skrócony aktu małżeństwa B. C. (1) k. 3 , zapewnienie spadkowe k. 22, odpis skrócony aktu małżeństwa W. Z. k. 3 akt )

Spadkodawca pozostawił testament w formie aktu notarialnego sporządzony w dniu 28.11.2011r. w Kancelarii Notarialnej w P. przed Notariuszem J. S. za numerem Repertorium A 3781/2011. Wymienionym testamentem spadkodawca do całości spadku powołał córkę B. C. (1).

Na rozprawie w dniu 9 lutego 2017r. Sąd dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu spadkodawcy.

(dowód: wypis aktu notarialnego z dnia 28.11.2011r. , 15; protokoły z otwarcia i ogłoszenia testamentu z dnia 09.02.2017r. k. 22)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. prawo polskie zna dwa tytuły powołania do dziedziczenia: ustawę i testament. Tytuł powołania do spadku jest podstawowym i koniecznym wymogiem dziedziczenia.

Artykuł 926 § 2 k.c. wyraża generalną zasadę, iż powołanie do dziedziczenia z testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Zasada ta zabezpiecza pełną realizację swobody w dysponowaniu majątkiem na wypadek śmierci. Testamentowy tytuł powołania do spadku wyłącza - z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 926 § 3 k.c. - powołanie z ustawy, także wówczas, gdy osoby powołane w testamencie należą do kręgu spadkobierców ustawowych.

Zgodnie z art. 950 k.c. testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Uczestniczka postępowania reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie zakwestionowała ważności testamentu spadkodawcy.

Mając na uwadze, iż w dacie rozprawy to jest 9 lutego 2017r. od daty śmierci spadkodawcy nie upłynął okres 6 miesięcy, powołana testament do dziedziczenia B. C. (1) złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku d dobrodziejstwem inwentarza.

Reasumując, sąd uznał, iż testament notarialny spadkodawcy jest ważny. Osoba fizyczna ma prawnie zagwarantowaną możliwość swobodnego dysponowania majątkiem także na wypadek śmierci. Zgodnie z tą zasadą Sąd, w oparciu o art. 1025 k.c. i powołane wyżej przepisy, stwierdził, że spadek po R. M. , zgodnie z jego wolą wyrażoną w testamencie z dnia 28.11.2011r., nabyła w całości z dobrodziejstwem inwentarza córka B. C. (2).

O kosztach postępowania orzeczono w myśl art. 520 § 1 k.p.c, zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Brzozowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisowska
Data wytworzenia informacji: