Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
404

I C 220/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa E. D. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda E. D. kwotę 37 900 zł (trzydzieści siedem dziewięćset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 235/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zapłata
Sygn. akt I C 235/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. przeciwko J. O. i S. O. o zapłatę o r z e k a : I Umarza postępowanie co do kwoty 998,28 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 28/100). II Oddala powództwo w pozostały
Czytaj więcej»

I C 271/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 271/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: stażysta Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2015 r. w Piszu sprawy z powództwa H. M. przeciwko (...) ” z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda H. M. kwotę 5500zł (pięć tysięcy pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 239/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 239/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa R. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powoda R. S. kwotę 1 501 zł (jeden tysiąc pięćset jeden złotych) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

I C 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 257/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: sekr. sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Nadleśnictwa M. w R. przeciwko S. K. o wydanie nieruchomości i usunięcie ogrodzenia o r z e k a : I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda Skarbu Państwa - Nadleśnictwa M. w R. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»

I C 285/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Odszkodowanie za uszkodzony pojazd
Sygn. akt I C 285/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki K. S. kwotę 3 300 zł (trzy tysiące trzysta złotych) wraz z odse
Czytaj więcej»

I C 337/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 337/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko B. R. (1) , B. R. (2) o wydanie nieruchomości oraz sprawy z powództwa wzajemnego B. R. (1) , B. R. (2) przeciwko Gminie R. o przeniesienie własności nieruchomości o r z e k a I Nakazuje pozwanym (powodom
Czytaj więcej»

I C 336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-07-10

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 336/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko H. K. (1) o wydanie nieruchomości oraz sprawy z powództwa wzajemnego H. K. (1) przeciwko Gminie R. o przeniesienie własności nieruchomości o r z e k a I Nakazuje pozwanemu (powodowi wzajemnemu) H. K. (1)
Czytaj więcej»

I C 342/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-08-01

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 342/17 upr. Na rozprawę dnia 01/08/2017 r. pełnomocnik powoda nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo. Pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SS
Czytaj więcej»

I C 360/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-08-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 360/17 POSTANOWIENIE Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Piszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. (...) w W. przeciwko B. D. o zapłatę postanawia: 1 umorzyć postępowanie w sprawie; 2 zasądzić od pozwanej B. D. na rzecz powoda M. (...) w W. kwotę 40,60 zł (czterdzieści złotych 60/100) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt C 360/17 U
Czytaj więcej»