Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1120

I C 11/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-09-25

Data publikacji: 2019-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 11/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2019r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska Protokolant: stażysta Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2019r. sprawy z powództwa E. W. , G. W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanej (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powódki E. W. kwotę 33 454,11 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cz
Czytaj więcej»

I C 12/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-01-15

Data publikacji: 2019-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ
Sygn. akt I C 12/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. w Piszu sprawy z powództwa K. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. W. kwotę 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.07.
Czytaj więcej»

I C 1/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-06-23

Data publikacji: 2021-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: USTALENIE IEWAŻNOŚI UMOWY
Sygn. akt I C 1/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Lisowska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2021 r. w Piszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie nieważności umów pożyczek oraz spraw z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. S. o zapłatę o r z e k a : I Ustala, że niew
Czytaj więcej»

I C 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-10-31

Data publikacji: 2018-11-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZAPŁATA
Sygn. akt I C 1/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa Z. F. , H. F. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w L. o zapłatę o r z e k a : I Powództwo oddala. II Odstępuję od obciążania powodów Z. F. , H. F. kosztami procesu na rzecz pozwanego (...) S.A. z siedzibą w L. . II
Czytaj więcej»

I C 2/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-08-14

Data publikacji: 2019-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Gajewska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2019 r. w P. sprawy z powództwa A. D. przeciwko T. S. przy udziale interwenienta ubocznego Gminy P. o wydanie lokalu mieszkalnego o r z e k a : I Nakazuje pozwanemu T. S. aby opróżnił i wydał powódce A. D. budynek mieszkalny nr
Czytaj więcej»

I C 8/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 8/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: Stażysta Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2015 r. w Piszu sprawy z powództwa J. S. i A. S. , przeciwko B. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) o zapłatę o r z e k a : I Powództwo oddala. II Zasadzą od powodów J. S. i A. S. solidarnie na rzecz pozwanej B. W. prowadzącej działalność
Czytaj więcej»

I C 8/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-11-06

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 8/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powoda K. K. kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy z
Czytaj więcej»

I C 11/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-09-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 11/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: St. sekretarz sądowy Halina Kołakowska po rozpoznaniu w dniu 05 kwietnia 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Starosty P. przeciwko J. A. o zapłatę o r z e k a : I Umarza postępowanie co do należności głównej w kwocie 4 015,34 zł (cztery tysiące piętnaście złotych 34/100). II Oddala powództwo w
Czytaj więcej»

I C 19/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-05-11

Data publikacji: 2018-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 19/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa S. B. , P. B. , R. B. , M. P. , A. B. , K. B. zastąpionego przez przedstawicielkę ustawową B. B. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S
Czytaj więcej»

I C 20/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2022-07-06

Data publikacji: 2022-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 20/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2022r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2022r. sprawy z powództwa D. Ż. przeciwko J. C. o ustalenie czy podwyżka czynszu jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości o r z e k a I Oddala powództwo. II Przyznaje adwokatowi T. K. , tytułem nieopłaconej pomocy prawnej u
Czytaj więcej»