Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
499

I C 735/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 735/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: Sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa I. S. , G. S. przeciwko J. S. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego o r z e k a : I Pozbawia wykonalności w stosunku do I. S. i G. S. prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie VI Zamiejscowego Wydziału Cywiln
Czytaj więcej»

I C 738/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-05-24

Data publikacji: 2018-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 738/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa H. B. (1) przeciwko A. B. , H. B. (2) o ochronę służebności i z powództwa wzajemnego A. B. i H. B. (2) przeciwko H. B. (1) o zniesienie służebności bez wynagrodzenia albo za wynagrodzeniem, bądź ustalenie, że służebnoś
Czytaj więcej»

I C 735/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-07-10

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 735/16 UZASADNIENIE G. S. i I. S. wytoczyli powództwo przeciwko J. S. (1) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Szczytnie VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Piszu z dnia 27 października 2014 roku, w sprawie I C 683/13, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 21 marca 2016 roku, nakazującego G. i I. małżonkom S. rozebranie muru i odtworzenie bramki o szerokości dwóch metrów w murze pomiędzy działkami o nr ge
Czytaj więcej»

I C 738/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-01-02

Data publikacji: 2018-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązanie.
Sygn. akt I C 738/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko K. S. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego K. S. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwesty
Czytaj więcej»

I C 742/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonanie zobowiązania.
Sygn. akt I C 742/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko A. H. o zapłatę o r z e k a : I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pozwanego A. H. kwotę 3 617 zł tytułem z
Czytaj więcej»

I C 743/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zobowiązanie
Sygn. akt I C 743/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Piszu na rozprawie sprawy z powództwa R. R. przeciwko Z. R. o zapłatę o r z e k a : Oddala powództwo. UZASADNIENIE R. R. wytoczył powództwo przeciwko Z. R. o zapłatę kwoty 40 000 złotych z ustawowymi odsetkami od daty wezwania do zapłaty do d
Czytaj więcej»

I C 743/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-02-07

Data publikacji: 2018-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 743/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko A. H. (1) o zapłatę o r z e k a : I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pozwanego A. H. (1) kwotę 1817 zł (je
Czytaj więcej»

I C 761/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zobowiązanie
Sygn. akt I C 761/16 upr. Na rozprawę dnia 27/04/2017 r. pełnomocnik powoda nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo. Pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: S
Czytaj więcej»

I C 776/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 776/15 upr UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2015 roku (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wytoczyła przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie powództwo przeciwko E. S. o zapłatę kwoty 3 126,34 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonymi od kwoty 2 519,14 zł od dnia 4 lipca 2015 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że w dniu 24 lutego 2014 roku zawarła z pozwaną umowę kredytu na zakup towarów/usł
Czytaj więcej»

I C 779/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zobowiązany do zapłaty zachowku
Sygn. akt I C 779/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w Piszu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko M. M. (1) o zachowek o r z e k a : I Powództwo oddala. II Odstępuje od obciążania powódki A. S. kosztami procesu na rzecz pozwanego M. M. (1) . Sygn. akt I C 779/16 UZASADNIENIE Powódka A. S.
Czytaj więcej»