Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
846

II K 668/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-02-19

Data publikacji: 2019-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: częściowe uniewinnienie od czynów
Sygn. akt II K 668/17 UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Piszu oskarżył A. S. o to, że: I. w dniach 27-28 maja 2015 r. w m. O. , P. , G. , okręgu (...) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić spółkę (...) Sp. z o.o. Ostrowie (...) Oddział (...) ul. (...) , (...)-(...) O. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 36.088,20 zł w ten sposób, że w dniu 27.05.2015 r. telefonicznie złożył zamówienie na dostawę płyt wióro
Czytaj więcej»

II K 669/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-08-12

Data publikacji: 2019-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 669/18 PR Ds. (...) .2018 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Mariusz Popławski Protokolant: st. sekr. sądowy Rafał Gryglik bez udziału Prokuratora z udziałem oskarżycielki posiłkowej M. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 kwietnia, 29 maja i 29 lipca 2019 r. sprawy: 1 E. R. c. C. i J. z domu N. ur. (...) w P. 2 J. R. zd. N. c. Z. i R. z domu D. ur. (...) w W. oskarżonych
Czytaj więcej»

II K 671/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: uniewinnienie
Sygn. akt II K 671/16 UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Piszu oskarżył J. C. (1) o to, że: w dniu 17 maja 2016 r. w W. , gm. O. , okręgu (...) , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. C. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 310 zł poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do zamiaru dostarczenia dwóch biletów na organizowany w Amfiteatrze S. w W. koncert wokalisty (...) , których ogłoszenie zostało zamieszczone w Internecie na portalu społecznościowym F. .pl t
Czytaj więcej»

II K 701/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: I. oskarżonego uznano za winnego popełnienia występku z art. 178a§1 kk i skazano na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres roku, orzeczono środek karny - zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat - art. 42§2 kk, orzeczono świadczenie pieniężne w wysokości 5.000 złotych - art 43a§2 kk i (...)
Sygn. akt II K. 701/16 (PR Ds. (...) .2016) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Piszu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Orłowski Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Skrodzka przy udziale oskarżyciela publ.: ----------------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 16 marca 2017 roku, 20 kwietnia 2017 roku, 25 maja 2017 roku i 5 października 2017 roku sprawy: A. K. syna W. i M. z domu R. , urodzonego (...) w R. oskarżonego o t
Czytaj więcej»

II K 584/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-04-17

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 584/17 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie sygn. akt II K 164/08 P. T. (1) skazany został między innymi za czyn z art. 178a § 1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk , na karę roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Wymieniona kara weszła w skład kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności orzeczonej tym samym wyrokiem , którą P. T. (1) odbył w całości w okresie od dnia
Czytaj więcej»

II K 580/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: połączono kary z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności
Sygn. akt II K 580/16 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: R. M. urodzony w dniu (...) w P. był skazany prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 711/15 za czyn popełniony w nocy z 14 na 15 października 2015 roku z art. 278 § 1 kk na karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 (dwudziestu czterech) godzin w stosunku
Czytaj więcej»

II K 587/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-03-01

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: uzasadnienie co do winy
Sygn. akt II K 587/16 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony P. G. porozumiał się ze znanym sobie osobiście Ł. M. i zgodził się, że w zamian za spłatę długu, weźmie na siebie na kredyt wskazane przez niego urządzenie elektroniczne, a ten dopłaci mu ustaloną kwotę pieniężną. Ł. M. przywiózł oskarżonego P. G. w dniu 02 lutego 2016 r. swoim samochodem z (...) do P. . Następnie obaj mężczyźni udali się wspólnie do sklepu (...) znajdującego się w P. przy ul. (...) w s
Czytaj więcej»

II K 599/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oskarżonego uniewinniono od zarzutu popełnienia występku z art. 13§1 kk w zw. z art. 156§1 pkt 1 i 2 kk w zb. z art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk
UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Piszu oskarżył J. K. (1) o to, że: w dniu 13 lipca 2014 roku na terenie Ośrodka (...) przy Alei (...) w R. usiłował spowodować u D. S. ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia go wzroku i trwałego, istotnego zeszpecenia poprzez oddanie w jego kierunku z odległości około 30 cm strzału z broni gazowej, którego zamiaru to nie osiągnął z uwagi na zasłonięcie twarzy ręką przez pokrzywdzonego, czym spowodował u niego obrażenia ciała w postaci rany szarpanej
Czytaj więcej»

II K 600/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-04-11

Data publikacji: 2018-05-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 600/17 PR Ds. (...) .2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Popławski Protokolant: st. sekr. sądowy Rafał Gryglik przy udziale Prokuratora ------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2018 r. sprawy: M. R. s. A. i Z. z domu S. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że : w dniu 16.10.2017r. w miejscowości R. N. na ul. (...) , okręgu (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd o
Czytaj więcej»

II K 600/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-04-27

Data publikacji: 2018-05-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 600/17 UZASADNIENIE W związku ze złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych na podstawie art. 424 § 3 kpk ograniczono zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz podjętych rozstrzygnięć. Sąd zważył, co następuje : Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy ustalono ,że oskarżony M. R. w dniu 16 października 2017 r w R. na ul. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód P. (...) nr rej. (...) znajdując się w
Czytaj więcej»