Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
606

II K 209/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 209/16 UZASADNIENIE Na podstawie art. 113 § 1 kks w zw.z art. 423 § 1a kpk sąd ograniczył zakres uzasadnienia do części odnoszącej się do oskarżonych M. W. i R. N. , którzy złożyli wnioski o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Wyrok w stosunku do oskarżonych Ł. P. , G. C. oraz A. W. uprawomocnił się . Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Wiosną 2015 r z oskarżonym M. W. zamieszkałym w O. skontaktował się telefonicznie G. C. zamieszkały w B. . G. C.
Czytaj więcej»

II K 230/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-01-10

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: pobicie
Sygn. akt II K 230/17 UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Piszu oskarżył N. Z. , o to że: w nocy z 17/18 grudnia 2016 roku na ul. (...) w P. , okręgu (...) , działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą oraz nieletnim dokonał pobicia S. M. w ten sposób, że kopał go po ciele i głowie, wskutek czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci: stłuczenia i licznych otarć twarzy, głowy, kończyn górnych i dolnych, wieloodłamowego złamania kości zatoki szczękowej prawej częściowo z przemi
Czytaj więcej»

II K 237/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy szczególnej podstawowej
Sygn. akt II K 237/15 UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Piszu oskarżył G. L. o to że: I w okresie od 02.11.2012 r. do 08.03.2013 r. podczas rozmów telefonicznych, wykonywanych z Zakładu Karnego w B. , działając w krótkich odstępach czasu i w wykonywaniu z góry powziętego zamiaru, groził pozbawieniem życia i pobiciem swojej byłej żonie A. L. , przy czym groźby te wzbudziły w niej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej sześc
Czytaj więcej»

II K 266/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-09-06

Data publikacji: 2018-09-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: kara łączna pozbawienia wolności i łączny środek karny
Sygn. akt II K 266/18 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Siwik Protokolant: sekretarka Małgorzata Zalewska przy udziale Prokuratora Daniela Guzka z Prokuratury Rejonowej w Piszu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 września 2018 r. sprawy E. K. s. F. i M. zd. P. ur. (...) w P. skazanego następującymi prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 12 marca 2009 roku w sp
Czytaj więcej»

II K 270/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-12-08

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: skazanemu połączono kary łączne pozbawienia wolności oraz karę pozbawienia wolności i orzeczono karę łączną 9 lat pozbawienia wolności, zaliczono okresy pozbawień wolności z połączonych spraw oraz okresy dotychczas odbytych kar pozbawienia wolności i ustalono początek odbywania kary łącznej na dzień 9 marca 2017 roku, przyznano opłatę za (...)
UZASADNIENIE Wobec K. N. orzeczono karę łączoną w wyroku łącznym oraz został on skazany prawomocnymi wyrokami: 1 wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Szczytnie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w P. z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt VII K. 357/13: a/ z wyroków Sądu Rejonowego w Piszu o sygn. II K. 540/11 i II K. 705/11 na karę łączną roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności ( pkt I. wyroku ), - kara łączna pozbawienia wolności wykonana została w całości w dniu 24 sty
Czytaj więcej»

II K 287/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2015-11-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oskarżoną uniewinniono od zarzutu popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 54§2 kks w zw. z art. 9§3 kks w zw. z art. 6§2 kks
UZASADNIENIE Urząd Celny w O. oskarżył R. F. o to, że: będąc osobą odpowiedzialną za sprawy finansowe i gospodarcze na podstawie umowy o pracę, w znajdującym się w P. Oddziale spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w E. przy ul. (...) , w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, w związku z niedopełnieniem obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podat
Czytaj więcej»

II K 313/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-01-04

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wypadek komunikacyjny w stanie nietrzeźwości
Sygn. akt II K 313/17 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 02 stycznia 2015 r. około godziny 20.00, na drodze publicznej na odcinku drogi pomiędzy P. , a O. oskarżony D. U. kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, tj. bezpośrednio po uprzednim spożywaniu alkoholu pod postacią wódki i piwa. W miejscowości O. doszło do wypadku drogowego. Samochód osobowy marki B. nr rej. (...) kierowany przez D. U. uderzył w przydrożne drzewo, po czym koziołkował i zatrzymał się w
Czytaj więcej»

I C 733/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 733/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: st. sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa M. L. przeciwko U. K. o zapłatę o r z e k a : I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda M. L. na rzecz pozwanej U. K. kwotę 3767,16 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 16/100 groszy) tytułe
Czytaj więcej»

I C 728/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-06-04

Data publikacji: 2018-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 728/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa D. K. przeciwko J. J. (1) o zapłatę o r z e k a : I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda D. K. na rzecz pozwanego J. J. (1) kwotę 5417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 734/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 734/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: stażysta Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. w Piszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko S. S. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego S. S. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych 40/100) z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 18.
Czytaj więcej»