Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
961

I C 789/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-05-21

Data publikacji: 2019-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: UMOWA UBEZPIECZENIA
Sygn. akt I C 789/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. w Piszu sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. B. kwotę 3 200 zł (trzy tysiące dwieście złotych) z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 794/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
Sygn. akt I C 794/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sek. Sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko A. S. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanej A. S. na rzecz powoda (...) S.A w W. kwotę 13 000 zł (trzynaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20.03.2018 r. do dni
Czytaj więcej»

I C 795/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 795/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: sekr. sądowy Anita Topa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2015 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko M. B. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanej M. B. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych 40/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 07.
Czytaj więcej»

I C 796/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-11-02

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 796/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2017 r. w P. sprawy z powództwa G. C. , A. Z. , A. G. przeciwko P. K. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego P. K. solidarnie na rzecz powodów G. C. , A. Z. , A. G. kwotę 3 788,50 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-08-10

Data publikacji: 2018-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: POZBAWIENIE YKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO
Sygn. akt I C 799/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anny Lisowskiej Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2018 r. w P. sprawy z powództwa K. K. przeciwko U. Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego o r z e k a Powództwo oddala. Sygn. akt I
Czytaj więcej»

I C 801/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-01-02

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
Sygn. akt I C 801/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa K. K. przeciwko Zakładowi (...) w O. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego o r z e k a I Powództwo oddala. II Znosi wzajemnie między
Czytaj więcej»

I C 808/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: POŻYCZKA
Sygn. akt I C 808/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekretarz sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2019 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 11 678,68 zł (jedenaście tysięcy sz
Czytaj więcej»

I C 815/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-02-26

Data publikacji: 2019-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: CIĘŻĄR DOWODU
Sygn. akt I C 815/18 upr. Na rozprawę dnia 26/02/2019 r. pełnomocnik powoda nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo. Pozwana nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia jej o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień – ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:
Czytaj więcej»

I C 821/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
Sygn. akt I C 821/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa Z. Z. (1) przeciwko (...) S.A. w W. przy udziale interwenienta ubocznego A. K. o zapłatę o r z e k a : I Powództwo oddala. II Odstępuje od obciążania powoda Z. Z. (1) kosztami procesu na rzecz powoda (...) S.A. w W. .
Czytaj więcej»

I C 641/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 641/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: stażysta Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Piszu sprawy z powództwa A. B. , Ł. B. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego o r z e k a : I Powództwo oddala. II Zasądza od powodów A. B. i Ł. B. solidarnie na rzecz pozwanego Banku (...) S.A w W. kwotę
Czytaj więcej»