Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1008

II K 589/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-05-12

Data publikacji: 2021-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przekroczenie uprawnień przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sygn. akt II K 589/20 PR Ds. 877.2020 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Siwik Protokolant: sekr. sądowy Anna Puczyłowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piszu – B. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 maja 2021 r. sprawy: M. G. s. W. i I. z domu G. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 25 maja 2020 r. przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego – Przew
Czytaj więcej»

I C 692/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 692/15 upr UZASADNIENIE (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. wytoczyła powództwo przeciwko A. G. o zapłatę kwoty 1 660,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, to jest 15 lipca 2005 roku, do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że w dniu 28 czerwca 2000 roku pozwana zawarła z Bankiem (...) z siedzibą w W. umowę o kredyt na zakup towarów w ramach sprzedaży ratalnej. Spłata kredytu miała nastąpić w ustalonych w umowie ratach
Czytaj więcej»

I C 692/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-01-09

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 692/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. w Piszu sprawy z powództwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w O. (poprzednio Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w O. filia w S. ) przeciwko H. U. o zapłatę o r z e k a : Oddala powództwo. Sygn. akt I C 692/
Czytaj więcej»

I C 700/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 700/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: stażysta Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. w Piszu sprawy z powództwa G. (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej spółki jawnej z siedzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę o r z e k a Powództwo oddala. ZARZĄDZENIE (...) (...) (...
Czytaj więcej»

I C 700/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 700/15 upr UZASADNIENIE (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna spółka jawna z siedzibą w W. wytoczył przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie powództwo przeciwko B. K. o zapłatę kwoty 2 904,90 zł wraz z odsetkami: - umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonymi od kwoty 2 100 zł od dnia 27.05.2015r. do dnia zapłaty, - ustawowymi liczonymi od kwoty 240,30 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, - ustawowymi liczonym
Czytaj więcej»

I C 700/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-02-03

Data publikacji: 2021-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 700/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2021 r. w Piszu sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda D. W. kwotę 13 355 zł (trzynaście tysięcy trzysta
Czytaj więcej»

I C 702/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 702/15 upr. Na rozprawę dnia 24/11/2015 r. pełnomocnik powoda nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo. Pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:
Czytaj więcej»

I C 706/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2018-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: LEGITYMACJA ORZECZENIA
Sygn. akt I C 706/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekretarz sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa T. T. przeciwko E. C. o wydanie nieruchomości o r z e k a : Powództwo oddala. Sygn. akt I C 706/16 UZASADNIENIE W dniu 27 października 2016 roku T. T. , zastąpiony przez opiekuna prawnego K. T. , wytoczył powództwo
Czytaj więcej»

I C 712/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 712/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: stażysta Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej spółki jawnej z siedzibą w W. przeciwko J. T. o zapłatę o r z e k a Powództwo oddala. ZARZĄDZENIE (...) (...) (...) (...
Czytaj więcej»

I C 728/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-06-04

Data publikacji: 2018-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 728/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa D. K. przeciwko J. J. (1) o zapłatę o r z e k a : I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda D. K. na rzecz pozwanego J. J. (1) kwotę 5417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»