Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
917

II K 395/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oskarżonego skazano za występek art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 roku poz. 652) na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy na cele społeczne, orzeczono środki karne - podanie wyroku do publicznej wiadomości, nawiązka na rzecz pokrzywdzonego, przepadek dowodów (...)
UZASADNIENIE W związku ze złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku przez oskarżonego Z. P. (1) jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych na podstawie art. 424 § 3 kpk ograniczono zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz podjętych rozstrzygnięć. Sąd zważył, co następuje : Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, na jego podstawie ustalono, że oskarżony Z. P. (1) w dniu 10 maja 2015 roku w godz. 03:45 - 04:50 na jeziorze Ś. w okolicach miejscow
Czytaj więcej»

II K 397/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Sygn. akt II K 397/17 PR Ds. 870.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Popławski Protokolant: st. sekr. sądowy Rafał Gryglik przy udziale Prokuratora ------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2017 r. sprawy: T. R. s. K. i T. z domu A. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że : w dniu 23 lipca 2017 roku na ul. (...) w P. , okręgu (...) , prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy m
Czytaj więcej»

II K 401/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-01-22

Data publikacji: 2019-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: A.S. oskarżoną o to, że: w dniu 1 października 2016r. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w P. w toku postępowania karnego o sygn. akt PR Ds 1207.2016, RSD 516/16, przed organem powołanym do ścigania w sprawach o przestępstwo, fałszywie oskarżyła D.A. S. o kopnięcie jej w dniu 30 września 2016r. przy ul. Grunwaldzkiej w P i spowodowała u (...)
Sygn. akt II K. 401/18 (PR Ds. 862.2018) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Piszu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicz ący: SSR Jacek Orłowski Protokolant: sekretarka M. P. przy udziale oskarżyciela publ.: Prokuratora Bogdana Dąbrowskiego z Prokuratury Rejonowej w P. (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 29 października 2018 roku, 17 grudnia 2018 roku i 22 stycznia 2019 roku sprawy: A. S. (1) z domu D. , córki H. i J. z domu S. , uro
Czytaj więcej»

II K 403/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 403/17 PR Ds. 970.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Popławski Protokolant: st. sekr. sądowy Rafał Gryglik przy udziale Prokuratora ----- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 lutego i 9 kwietnia 2018 r. sprawy: M. S. s. W. i M. z domu D. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że : w dniu 30.05.2017r. na terenie obwodu łowieckiego nr 258 Nadleśnictwa M. , w okolicy miejsc
Czytaj więcej»

II K 408/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 408/16 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Wiosną 2014 r Gmina P. przystąpiła do organizowanego przez W. w O. programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy. W dniu 28.03.2014r Gmina złożyła w Funduszu wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 55 466,03 zł. Kwota 9788,12 zł miała pochodzić ze środków własnych mieszkańców , którzy chcieli pozbyć się azbestu z terenu swych posesji. Łączna wartość
Czytaj więcej»

II K 414/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-04-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 414/18 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 09 czerwca 2018 r. około godz. 17.00 oskarżony R. O. będący leśniczym w Leśnictwie G. wchodzącym w skład (...) przyjechał wraz z małżonką Ł. O. do swego domu w miejscowości P. . R. i Ł. O. odwiedzili sąsiedzi D. i H. C. . Podczas spotkania wymienieni spożywali alkohol. W późnych godzinach wieczornych gdy goście opuścili już posesję , oskarżony z małżonką postanowili wracać samochodem do leśniczówki G. odda
Czytaj więcej»

II K 415/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 415/16 UZASADNIENIE W związku ze złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych na podstawie art. 424 § 3 kpk ograniczono zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz podjętych rozstrzygnięć. Sąd zważył, co następuje : Sąd na podstawie zebranych dowodów uznał M. F. za winnego zarzuconego mu czynu polegającego na posiadaniu w dniu 16 marca 2016 r 1,537 grama amfetaminy wbrew przepisom ustawy. Czyn ten zakwalifikow
Czytaj więcej»

II K 417/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: oskarżonego uniewinniono od popełnienia zarzucanego czynu a kosztami procesu obciążono Skarb Państwa (art. 632 pkt 2 kpk)
Sygn. akt II K. 417/17 (PR Ds. 475.2017) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Piszu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Orłowski Protokolant: Sekretarka Małgorzata Zalewska przy udziale oskarżyciela publ.: ------------------------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 14 grudnia 2017 roku i 16 stycznia 2018 roku sprawy: M. D. syna S. i Z. z domu K. urodzonego (...) w Z. oskarżonego o to, że: w dniu 10 listopada 2014 roku na ł
Czytaj więcej»

II K 433/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: skazano za występek z art. 178a§1 kk, oraz wymierzono karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne po 30 godzin miesięcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 3 lata, świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł oraz obciążono kosztami sądowymi
UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 17 czerwca 2016 roku w miejscowości Z. Z. P. w miejscowości Z. kierował samochodem osobowym marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) . Zatrzymany został do kontroli drogowej. W trakcie jazdy pojazdem mechanicznym znajdował się w stanie nietrzeźwości. Stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosiło 1,05 mg/l. W dniu zdarzenia zatrzymano oskarżonemu prawo jazdy kategorii B o numerze (...) . (dowód: wyjaśnienie oskarżonego Z. P. k.3
Czytaj więcej»

II K 437/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: uniewinnienie
Sygn. akt II K 437/16 UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Grajewie oskarżył M. K. , o to że: w okresie od 27 maja 2014 r. do 7 lipca 2014 r. w miejscowości J. , woj. (...) , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) – obecnie spółkę (...) S.A. w G. w ten sposób, że będąc zadłużoną i nie regulując swoich zobowiązań wobec innych podmiotów gospodarczych, wprowadziła w błąd właściciela D. K. co do kondycji f
Czytaj więcej»