Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
662

I C 263/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-07-04

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZAPŁATA
Sygn. akt I C 263/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) Spółce Akcyjnej w B. przeciwko M. S. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda (...) Spółce Akcyjnej w B. kwotę 13 731,25 zł (trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 25/100) w
Czytaj więcej»

I C 268/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-12-28

Data publikacji: 2019-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 268/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko A. A. o wydanie lokalu mieszkalnego o r z e k a : I Nakazuje pozwanej A. A. , aby opróżniła i wydała powódce Gminie R. lokal mieszkalny nr (...) , położony w K. w budynku
Czytaj więcej»

I C 271/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 271/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: stażysta Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2015 r. w Piszu sprawy z powództwa H. M. przeciwko (...) ” z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda H. M. kwotę 5500zł (pięć tysięcy pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 285/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Odszkodowanie za uszkodzony pojazd
Sygn. akt I C 285/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki K. S. kwotę 3 300 zł (trzy tysiące trzysta złotych) wraz z odse
Czytaj więcej»

I C 336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-07-10

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 336/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko H. K. (1) o wydanie nieruchomości oraz sprawy z powództwa wzajemnego H. K. (1) przeciwko Gminie R. o przeniesienie własności nieruchomości o r z e k a I Nakazuje pozwanemu (powodowi wzajemnemu) H. K. (1)
Czytaj więcej»

I C 337/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 337/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko B. R. (1) , B. R. (2) o wydanie nieruchomości oraz sprawy z powództwa wzajemnego B. R. (1) , B. R. (2) przeciwko Gminie R. o przeniesienie własności nieruchomości o r z e k a I Nakazuje pozwanym (powodom
Czytaj więcej»

I C 342/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-08-01

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 342/17 upr. Na rozprawę dnia 01/08/2017 r. pełnomocnik powoda nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo. Pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SS
Czytaj więcej»

I C 359/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-08-01

Data publikacji: 2018-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 359/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa A. Z. , R. Z. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w T. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym o r z e k a : I Powództwo oddala. II Zasądza solidarnie od powodów A. Z. , R. Z. (1)
Czytaj więcej»

I C 360/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-08-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 360/17 POSTANOWIENIE Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Piszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. (...) w W. przeciwko B. D. o zapłatę postanawia: 1 umorzyć postępowanie w sprawie; 2 zasądzić od pozwanej B. D. na rzecz powoda M. (...) w W. kwotę 40,60 zł (czterdzieści złotych 60/100) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt C 360/17 U
Czytaj więcej»

I C 363/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-06-22

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 363/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: st. sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa W. K. , D. K. przeciwko K. S. , J. S. o ochronę posiadania o r z e k a : I Oddala powództwo. II Zasądza od powodów W. K. , D. K. solidarnie na rzecz pozwanych K. S. , J. S. solidarnie kwotę 354 zł (trzysta p
Czytaj więcej»