Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
781

I C 99/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2018-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 99/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Piszu skargi K. K. (1) o wznowienie postępowania w sprawie I C 803/17 z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Luksemburgu o r z e k a : I Oddala skargę o wznowienie postępowania. II Odstępuje od obciążania powoda
Czytaj więcej»

I C 100/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zobowiązanie
Sygn. akt I C 100/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Piszu sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Urzędowi Skarbowemu w P. reprezentowanemu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. ,Skarbowi Państwa – Urzędowi Skarbowemu w O. reprezentowanemu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
Czytaj więcej»

I C 110/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 110/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa A. A. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki A. A. kwotę 9000zł (dziewięć t
Czytaj więcej»

I C 128/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-06-27

Data publikacji: 2017-08-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 128/17 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Topa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko A. H. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanej A. H. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 4485,54 zł (cztery tysiące c
Czytaj więcej»

I C 141/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-05-23

Data publikacji: 2019-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: CIĘŻĄR DOWODU
Sygn. akt I C 141/19 Na rozprawę dnia 23/05/2019 r. pełnomocnik powoda nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo. Pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna L
Czytaj więcej»

I C 164/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-06-05

Data publikacji: 2019-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 164/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. w Piszu sprawy z powództwa R. K. przeciwko R. D. (1) , A. D. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanych R. D. (1) , A. D. solidarnie na rzecz powoda R. K. kwotę 2480 zł (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) wraz z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 169/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-05-28

Data publikacji: 2019-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 169/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2019 r. w P. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko K. J. o zapłatę o r z e k a : I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda (...) Niestandary
Czytaj więcej»

I C 177/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-05-30

Data publikacji: 2019-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZAPŁATA
Sygn. akt I C 177/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekretarz sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2019 r. w P. sprawy z powództwa (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. K. o zapłatę o r z e k a : Powództwo oddala. Sygn. akt I C 177/19 upr UZASADNIENIE (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. w dniu 6 listopada 201
Czytaj więcej»

I C 186/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-09-20

Data publikacji: 2018-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: NAPRAWIENIE SZKODY
Sygn. akt I C 186/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 6 września 2018 r. w Piszu na rozprawie sprawy z powództwa T. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda T. M. kwotę 3 035,77 zł (trzy tysiące trzydzieści
Czytaj więcej»

I C 188/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-07-17

Data publikacji: 2019-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 188/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Magdalena Łukaszewicz Protokolant: stażysta Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2019 r. w P. sprawy z powództwa Z. W. (1) i D. R. przeciwko M. W. o zachowek o r z e k a : I Zasądza od pozwanego M. W. na rzecz powoda Z. W. (1) kwotę 2 285,93 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 93/100) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»