Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 71/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2019-05-23

III Cz 1340/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zasądzenie od dłużnika, trudna sytuacja ekonomiczna, ukształtowanie rozstrzygnięcia, uregulowanie obowiązków, sytuacja życiowa, możliwość modyfikowania, koszt procesu przez sąd, niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie, duża autonomia, wyrok sądu apelacyjny, stała obsługa prawna, przytoczona regulacja prawna, natura majątkowa, postanowienie sądu najwyższe, obowiązek poniesienia kosztów procesu, obowiązek zwrotu kosztów, ocena okoliczności rozpoznawanej sprawy, wymóg prawa procesowego, rozpoznanie zażalenia na postanowienie
Zobacz»

VIII C 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 marca 2017

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyrok zaoczny, pierwotny wierzyciel, indywidualny plan działania, saldo zadłużenia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, dzień wystawienia faktury, rata, pozwany, abonent, regulamin oferty promocyjnej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, tworzenie i realizacja, zła sytuacja materialna, nota, termin płatności, realizacja indywidualna, umowa o świadczenie usługi, sprzeciw, konto klientów, ramy promocji
Zobacz»

VIII Pz 24/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 30 października 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pająk, tarnowska góra, odstąpienie od obciążania strony, odprawa rentowa, trzyosobowa rodzina, prawo do renty, rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów, strona przegrywająca kosztów procesu, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, zażalenie, drugi wyrok sądu rejonowy, niewystarczające dochody, koszt zastępstwa procesowego strony, ocena powodzenia, wysoki miesięczny dochód, powodzenie powództwa, zła sytuacja życiowa, wyżywienie i utrzymanie, wysokie wypłaty, kształtowanie orzeczenia
Zobacz»

VIII Gz 427/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 6 marca 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, należność główna, odstąpienie od obciążania, dyskrecjonalna ocena sądu, cofnięcie pozwu, zażalenie, opóźnienie, rejonowy lublin, zapłata należności, odstąpienie od obciążenia strony, centrum, wydanie nakazu zapłaty, przejściowa trudność, postępowanie upominawcze, zapłata, zachód, postępowanie zażaleniowe, koszt procesu, odpowiedzialność za wyniki, sytuacja finansowa
Zobacz»

I C 420/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 27 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wpłata na poczet, używanie karty kredytowej, rata, pozwany, bank, kwota zadłużenia, wypowiedzenie, dalsze odsetki, odsetki umowne, ostatnia wpłata, wysokość czterokrotności stopy, spłata zadłużenia, umowa, odsetka karna, zobowiązanie, lublin, kwota należności główna, zapłata, minimalna kwota do zapłaty, kapitał
Zobacz»

I C 193/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 22 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, obowiązek zwrotu kosztów procesu, sierpień i grudzień, istotne zdanie, trudna sytuacja, zwłoka w spłacie, pozwany obowiązek, sposób prowadzenia procesu, koszt procesu strony powodowej, zobowiązanie wobec strony powodowej, zwrot niedookreślony, zwrot kosztów procesu strony, reguła ogólna, świdnik, rok przejść, czynienie z sytuacją, pozwany, argument natury, kłopot finansowy
Zobacz»

II C 7448/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2018

Data publikacji: 19 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miasto stołeczne warszawy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, warszawa w warszawie, zarządzenie, odpis wyroków, pełnomocnik powodów, wydział cywilny w składzie, posiedzenie niejawne, siedziba, tryba, marzec, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, apelacja, rzeczypospolita polska, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

II C 714/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 listopada 2019

Data publikacji: 12 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, zapłata, wyrób medyczny, należność główna, opóźnienie, zapłata odsetek za opóźnienie, faktura, pozwany, opóźnienie od kwot, pozwany szpital, najdawniej wymagalna należność, podmiot prywatny, wystarczający środek pieniężny, władza publiczna, zawezwanie, opieka zdrowotna, sytuacja finansowa, stosunek kontraktowy, umowa, data wystawienia
Zobacz»

II Cz 1137/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, buczek, proces zasady odpowiedzialności, koszt procesu zasady, rozważenie zastosowania, wzajemne zniesienie kosztów, przeciwnik, wykonalność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona kosztów procesu, koszt postępowań zażaleniowy, obowiązek zwrotu kosztów procesu, pozwany, ostateczny wynik sprawy, koszt zastępstwa adwokackiego, damy powodu, sprzedaż wierzytelności, dysponowanie przez wierzyciela, uwzględnienie żądania, całkowite uwzględnienie
Zobacz»

I C 398/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 22 marca 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, skuteczne cofnięcie pozwu, wynagrodzenie radcy prawnego, czynność procesowa pełnomocnika strony, postępowanie wobec skutecznego cofnięcia, zasądzenie zwrotu kosztów, pozew bez zrzeczenia, zasada zwrotu kosztów, nadanie w urzędzie pocztowym, zgoda na cofnięcie pozwu, postępowanie upominawcze, rozprawa na dni, zwrot opłaty sądowej, ustawowa odsetka za opóźnienie, data nadania, pozwany, pełnomocnik strony powodowej, niezbędny koszt procesu, starszy sekretarz sądowy, nakaz zapłaty
Zobacz»

II C 941/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 stycznia 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin płatności, odzyskiwanie wierzytelności, kosztów odzyskania, wierzyciel, zapłata w postępowaniu upominawczym, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, zapłata, pozwany instytut, transakcja handlowa, nakaz zapłaty w postępowaniu, spółka komandytowa, implant, zużycie, działanie restrukturyzacyjne, wykaz kosztów, należność, wodogłowie, część nakazu zapłaty, kwota
Zobacz»

VIII Gz 158/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 lipca 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • górnik, pozwany, podstawa odstąpienia od obciążenia, wywód i ustalenie, próba kontaktu z powodem, gorzów wielkopolski, odstąpienie od zasądzenia kosztów, dokumentacja komornicza, przeciwnik, koszt procesu, spłata długu w ratach, zapaść finansowa, nałożenie na stronę obowiązku, zażalenie, spłacenie wierzytelności, pozwany koszt, strona obowiązku zwrotu kosztów, deklaracja spłaty, nieprawidłowe zastosowanie przez sąd, odstąpienie od nałożenia
Zobacz»

I C 253/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 5 lipca 2016

Data publikacji: 27 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółdzielcza kasa oszczędnościowo, pozwany, leczenie dzieci, restrukturyzacja zadłużenia, syn, niedoczynność tarczycy, wysokość czterokrotności stopy, dziewczynka, opłata za mieszkanie, chłopiec, trudna sytuacja życiowa, chwilą choroby, działanie zmierzające do restrukturyzacji, wpływ na stabilność, zagrożenie życia, guz jądra, dotychczasowe miejsce zatrudnienia, zastawka serca, odpowiedzialnymi rodzicami, nowy wydatek
Zobacz»

II Cz 1077/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 26 października 2015

Data publikacji: 27 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • reguła zastosowania, zażalenie, wierzytelność, sekurytyzacja wierzytelności, dysponowanie wierzytelnością, proces sekurytyzacji, świdnik, fakt istnienia długu, możliwość dokonania przelewu, dyskrecjonalna ocena, suwerenne uprawnienie jurysdykcyjne sądu, zaskarżone postanowienie w przedmiocie, dokonanie przelewu wierzytelności, powstały koszt, opłata notarialna, przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, oceny sędziowskie, koszt procesu w oparciu, nowy wierzyciel, dotychczasowy wierzyciel
Zobacz»

III Ca 820/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 2 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, zastosowanie artykułu, pozwany, paragraf, te sprawy, naruszenie artykułu, niewłaściwe uznanie długu, korzystanie z mediów, opłata związana z korzystaniem, przedmiotowy lokal, opłata za media, kodeks cywilny, sprawa strony powodowej, początek tekstu, przypadek pani, postępowanie apelacyjne, konkretnym rozliczeniu, ograniczenie żądania apelacji, zakres mediów, procedura cywilna
Zobacz»

VIII Gz 21/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wytoczenie powództwa o zapłatę, nieaktualny adres, adres do korespondencji, zażalenie, cofnięcie, rozważana sprawa, zapłata, najem, postępowanie zażaleniowe, koszt procesu, postanowienie sądu najwyższe, przeciwnik kosztów, postanowienie sądu rejonowego szczecin, spłata zadłużenia, zmiana adresów, treść wydana w sprawie, celowe dochodzenie, celowa obrona, dochodzenie prawa
Zobacz»

I C 1489/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 6 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt w sprawach, brak spłaty należności, zła sytuacja, odsetki umowne, należność w pełnej wysokości, koszt przy uwzględnieniu, polubowne rozwiązanie sporu, negocjacja z powodem, czterokrotność stopy lombardowej, zasada ponoszenia kosztów procesu, opóźnienie od kwot, zasada kosztów niezbędnych, strona umowy kredytu, warunek spłaty zadłużenia, pismo kierowane do powoda, złożenie sprzeciwu od nakazu, korzystniejszy warunek, pozwany, sytuacja materialna i zdrowotna, sprawa do sądu rejonowego
Zobacz»

V Ca 423/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 18 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miesiąc następny, mazur, data wydania wyroku sądu, miesięczna rata płatna, pozwany obowiązek, równa miesięczna rata, pozwany, opóźnienie płatności, adres poczty, miesiąc po uprawomocnieniu, eksploatacja mieszkania, przyjęta podstawa prawna, zbędne powtarzanie, wydanie wyroku sądu okręgowego, sporny lokal mieszkalny, odsetka na wypadek opóźnienia, mowa w apelacji, zaległa opłata, koszt postępowania apelacyjnego, zaległy czynsz
Zobacz»

I C 40/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 6 marca 2017

Data publikacji: 13 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, koszt postępowania według norm, współuczestnictwo, pełnomocnictwo do reprezentacji, pozwany, rozprawa postanowienia, postanowienie o umorzeniu, pozew, umowa kredytu konsumpcyjnego, ustne pełnomocnictwo, reprezentacja w sprawie, zwrot kosztów niezbędnych, celowa obrona, sentencja postanowienia, zgoda na cofnięcie powództwa, opóźnienie od kwot, adwokat, brak spłaty zadłużenia, sytuacja odwrotna, sprawa według właściwości
Zobacz»

VIII C 1189/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 października 2013

Data publikacji: 14 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, opłata za przyłączenie, umowa o przyłączenie, podstawa zawartej umowy, potwierdzenie przelewu, pozwany, dzień wystawienia faktury, budynek jednorodzinny, przyłączenie do sieci, zapłata, sieć elektroenergetyczna, druga rata, wymagalność, rata w wysokościach, wezwanie do zapłaty, ówczesna nazwa, negatywna konsekwencja dla strony, przyłączenie budynku, zobowiązanie, elektryczny budynku
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anita Topa
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Łukaszewicz
Data wytworzenia informacji: