Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1095

II K 414/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2022-05-02

Data publikacji: 2022-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak umyślności w działaniu lub zaniechaniu i przez to narażenia na powstały skutek jako znamienia czynu zabronionego
UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 414/21 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

II K 417/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: oskarżonego uniewinniono od popełnienia zarzucanego czynu a kosztami procesu obciążono Skarb Państwa (art. 632 pkt 2 kpk)
Sygn. akt II K. 417/17 (PR Ds. 475.2017) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Piszu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Orłowski Protokolant: Sekretarka Małgorzata Zalewska przy udziale oskarżyciela publ.: ------------------------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 14 grudnia 2017 roku i 16 stycznia 2018 roku sprawy: M. D. syna S. i Z. z domu K. urodzonego (...) w Z. oskarżonego o to, że: w dniu 10 listopada 2014 roku na ł
Czytaj więcej»

II K 449/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oskarżonego skazano za czyn z art. 224§2 kk w zw. z art. 57a§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono nawiązki na rzecz pokrzywdzonych (art. 57a§2 kk), zwolniono z kosztów sądowych
UZASADNIENIE W związku ze złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych na podstawie art. 424 § 3 kpk ograniczono zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz podjętych rozstrzygnięć. Sąd zważył, co następuje : Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, na jego podstawie ustalono, że oskarżony W. K. w dniu 01 maja 2016 roku około godz. 16:00 przy ulicy (...) w O. , okręgu (...) , podczas i w związku z pełnieniem
Czytaj więcej»

II K 457/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oskarżonego skazano za występek z art. 231§1 kk, oraz wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat, orzeczono środki karne - zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w organach administracji państwowej i samorządowej (art. 41§1 kk), obowiązek naprawienia szkody (art. 46§1kk), podanie (...)
UZASADNIENIE Prokurator Prokuratury Rejonowej w E. W. P. , o to że: w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku w P. jako funkcjonariusz publiczny – Naczelnik Wydziału (...) Urzędu Miejskiego w P. nie dopełnił obowiązków przy gospodarowaniu służbowymi telefonami komórkowymi określonych w zarządzeniach Burmistrza P. nr 95/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku i nr 116/12 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejs
Czytaj więcej»

II K 457/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-01-18

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 457/17 PR Ds 595.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Popławski Protokolant: st. sekr. sądowy Rafał Gryglik przy udziale Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piszu R. K. po rozpoznaniu w dniach 07 marca , 23 kwietnia , 26 czerwca , 27 sierpnia , 15 października , 10 grudnia 2018 r oraz 14 stycznia 2019 r. sprawy: 1 D. A. s. J. i J. B. z domu W. ur. (...) w S. 2 A. K. s
Czytaj więcej»

II K 457/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-03-01

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 457/17 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 24 kwietnia 2017 r w godzinach przedpołudniowych przed Sądem Rejonowym w Piszu odbyła się rozprawa główna w sprawie A. K. oskarżonego o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W rozprawie tej wziął udział oskarżony A. K. , który złożył wniosek o skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy za zarzucone mu przestępstwa. Wniosek został uwzględniony przez sąd , który zgodnie z propozycją A. K. wymier
Czytaj więcej»

II K 459/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-04-16

Data publikacji: 2018-05-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 459/17 PR Ds. (...) .2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Popławski Protokolant: st. sekr. sądowy Rafał Gryglik przy udziale Prokuratora ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 grudnia, 28 grudnia 2017r., 26 lutego i 16 kwietnia 2018 r. sprawy: K. K. s. S. i T. z domu C. , ur. (...) w Ł. oskarżonego o to, że : w dniu 02 września 2017 roku na trasie P. – W. gm. R. N
Czytaj więcej»

II K 473/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 473/16 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 12 czerwca 2016 r. oskarżony M. B. przebywał na swej działce rekreacyjnej w miejscowości Z. . W godzinach popołudniowych udał się swym samochodem m-ki V. nr rej. (...) do sklepu spożywczego mieszczącego się we wsi Z. . Zakupił tam czteropak piwa. Po opuszczeniu sklepu wsiadł do samochodu i ruszył w drogę powrotną na działkę. Gdy zbliżał się do skrzyżowania dróg we wsi dostrzegł jadący radiowóz policyjny. N
Czytaj więcej»

II K 483/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-12-27

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Skazanemu połączono karę łączną pozbawienia wolności oraz karę pozbawienia wolności i orzeczono karę łączną roku i jednego miesiąca pozbawienia wolności, zaliczono okresy pozbawień wolności z połączonych spraw oraz okresy dotychczas odbytych kar pozbawienia wolności i ustalono początek odbywania kary łącznej na dzień 6 czerwca 2017 roku, (...)
Sygn. akt II K. 483/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Piszu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Orłowski Protokolant: sekretarka Małgorzata Zalewska przy udziale Prokuratora Rafała Kulągowskiego - Prokuratora Rejonowego w Piszu po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 14 listopada 2017 roku i 27 grudnia 2017 roku sprawy: S. P. syna D. i B. z domu Z. , urodzonego (...) w P. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejon
Czytaj więcej»

II K 502/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wyrok wydany w trybie art. 335§1 kk
Sygn. akt II K 502/15 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 11 lipca 2015 r. o godz. 19.50 na trasie M. – S. , gm. B. , okręgu (...) , oskarżony L. O. prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości – 0,94 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. dopuścił się czynu określonego w art. 178a § 1 kk . Oskarżony L. O. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu (vide k. 6v.) oraz wyraził zgodę na złożenie
Czytaj więcej»