Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1251

I C 263/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-07-04

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZAPŁATA
Sygn. akt I C 263/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) Spółce Akcyjnej w B. przeciwko M. S. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda (...) Spółce Akcyjnej w B. kwotę 13 731,25 zł (trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 25/100) w
Czytaj więcej»

I C 265/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2020-12-28

Data publikacji: 2021-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 265/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 grudnia 2020 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. S. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 36 084,27 zł (trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery złot
Czytaj więcej»

I C 261/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2023-05-30

Data publikacji: 2023-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odszkodowanie za najem pojazdy zastępczego
Sygn. akt I C 261/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Lisowska Protokolant: st. sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2023 roku sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko (...) Spółki Akcyjnej (...) z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a: I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki J. S. (1) kwotę 4 895,18 zł (cztery tysią
Czytaj więcej»

I C 269/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2020-09-15

Data publikacji: 2020-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 269/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2020 r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko E. M. (1) o zapłatę o r z e k a : I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzi
Czytaj więcej»

I C 269/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2023-05-26

Data publikacji: 2023-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Poszkodowany ma prawo do pełnej rekompensaty szkody, w tym także zwrotu kosztów poniesionych na wynajem pojazdu zastępczego.
Sygn. akt I C 269/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jakub Błesiński Protokolant: sekr. sądowy Paula Milewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2023 roku sprawy z powództwa (...) Spółki jawnej z siedzibą w O. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a: I Utrzymuje w mocy punkt I wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Piszu I Wydziału Cywilnego z dnia 12 paździe
Czytaj więcej»

I C 264/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2022-04-28

Data publikacji: 2022-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 264/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 kwietna 2022 r. w P. sprawy z powództwa M. R. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powódki M. R. kwotę 8 114,40 zł (osiem tysięcy sto czternaście złotych 40/100) z odsetkami ustawowymi za o
Czytaj więcej»

I C 268/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-12-28

Data publikacji: 2019-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 268/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko A. A. o wydanie lokalu mieszkalnego o r z e k a : I Nakazuje pozwanej A. A. , aby opróżniła i wydała powódce Gminie R. lokal mieszkalny nr (...) , położony w K. w budynku
Czytaj więcej»

I C 277/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2022-04-25

Data publikacji: 2022-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 277/21 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2022 r. w P. sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko G. Z. (1) o zapłatę o r z e k a I Oddala powództwo. II Nakazuje pobrać od powoda (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu
Czytaj więcej»

I C 289/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-04-29

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 289/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2021r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Magdalena Łukaszewicz Protokolant: sekretarz Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Piszu sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wr
Czytaj więcej»

I C 291/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-01-25

Data publikacji: 2021-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 291/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Magdalena Łukaszewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 stycznia 2021 roku sprawy z powództwa Skarbu Państwa - (...) w G. przeciwko K. W. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanego K. W. na rzecz powoda Skarbu Państwa - (...) (...) Oddziału (...) w G. kwotę 6 416,22 zł (sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 22/100
Czytaj więcej»