Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
941

II K 408/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 408/16 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Wiosną 2014 r Gmina P. przystąpiła do organizowanego przez W. w O. programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy. W dniu 28.03.2014r Gmina złożyła w Funduszu wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 55 466,03 zł. Kwota 9788,12 zł miała pochodzić ze środków własnych mieszkańców , którzy chcieli pozbyć się azbestu z terenu swych posesji. Łączna wartość
Czytaj więcej»

II K 414/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-04-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 414/18 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 09 czerwca 2018 r. około godz. 17.00 oskarżony R. O. będący leśniczym w Leśnictwie G. wchodzącym w skład (...) przyjechał wraz z małżonką Ł. O. do swego domu w miejscowości P. . R. i Ł. O. odwiedzili sąsiedzi D. i H. C. . Podczas spotkania wymienieni spożywali alkohol. W późnych godzinach wieczornych gdy goście opuścili już posesję , oskarżony z małżonką postanowili wracać samochodem do leśniczówki G. odda
Czytaj więcej»

II K 415/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 415/16 UZASADNIENIE W związku ze złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych na podstawie art. 424 § 3 kpk ograniczono zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz podjętych rozstrzygnięć. Sąd zważył, co następuje : Sąd na podstawie zebranych dowodów uznał M. F. za winnego zarzuconego mu czynu polegającego na posiadaniu w dniu 16 marca 2016 r 1,537 grama amfetaminy wbrew przepisom ustawy. Czyn ten zakwalifikow
Czytaj więcej»

II K 433/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: skazano za występek z art. 178a§1 kk, oraz wymierzono karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne po 30 godzin miesięcznie, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 3 lata, świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł oraz obciążono kosztami sądowymi
UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 17 czerwca 2016 roku w miejscowości Z. Z. P. w miejscowości Z. kierował samochodem osobowym marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) . Zatrzymany został do kontroli drogowej. W trakcie jazdy pojazdem mechanicznym znajdował się w stanie nietrzeźwości. Stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosiło 1,05 mg/l. W dniu zdarzenia zatrzymano oskarżonemu prawo jazdy kategorii B o numerze (...) . (dowód: wyjaśnienie oskarżonego Z. P. k.3
Czytaj więcej»

II K 437/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: uniewinnienie
Sygn. akt II K 437/16 UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Grajewie oskarżył M. K. , o to że: w okresie od 27 maja 2014 r. do 7 lipca 2014 r. w miejscowości J. , woj. (...) , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) – obecnie spółkę (...) S.A. w G. w ten sposób, że będąc zadłużoną i nie regulując swoich zobowiązań wobec innych podmiotów gospodarczych, wprowadziła w błąd właściciela D. K. co do kondycji f
Czytaj więcej»

II K 449/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oskarżonego skazano za czyn z art. 224§2 kk w zw. z art. 57a§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono nawiązki na rzecz pokrzywdzonych (art. 57a§2 kk), zwolniono z kosztów sądowych
UZASADNIENIE W związku ze złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych na podstawie art. 424 § 3 kpk ograniczono zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz podjętych rozstrzygnięć. Sąd zważył, co następuje : Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, na jego podstawie ustalono, że oskarżony W. K. w dniu 01 maja 2016 roku około godz. 16:00 przy ulicy (...) w O. , okręgu (...) , podczas i w związku z pełnieniem
Czytaj więcej»

II K 457/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oskarżonego skazano za występek z art. 231§1 kk, oraz wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat, orzeczono środki karne - zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w organach administracji państwowej i samorządowej (art. 41§1 kk), obowiązek naprawienia szkody (art. 46§1kk), podanie (...)
UZASADNIENIE Prokurator Prokuratury Rejonowej w E. W. P. , o to że: w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku w P. jako funkcjonariusz publiczny – Naczelnik Wydziału (...) Urzędu Miejskiego w P. nie dopełnił obowiązków przy gospodarowaniu służbowymi telefonami komórkowymi określonych w zarządzeniach Burmistrza P. nr 95/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku i nr 116/12 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejs
Czytaj więcej»

II K 457/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-01-18

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 457/17 PR Ds 595.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Popławski Protokolant: st. sekr. sądowy Rafał Gryglik przy udziale Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piszu R. K. po rozpoznaniu w dniach 07 marca , 23 kwietnia , 26 czerwca , 27 sierpnia , 15 października , 10 grudnia 2018 r oraz 14 stycznia 2019 r. sprawy: 1 D. A. s. J. i J. B. z domu W. ur. (...) w S. 2 A. K. s
Czytaj więcej»

II K 457/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-03-01

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 457/17 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 24 kwietnia 2017 r w godzinach przedpołudniowych przed Sądem Rejonowym w Piszu odbyła się rozprawa główna w sprawie A. K. oskarżonego o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W rozprawie tej wziął udział oskarżony A. K. , który złożył wniosek o skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy za zarzucone mu przestępstwa. Wniosek został uwzględniony przez sąd , który zgodnie z propozycją A. K. wymier
Czytaj więcej»

II K 459/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-04-16

Data publikacji: 2018-05-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 459/17 PR Ds. (...) .2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Popławski Protokolant: st. sekr. sądowy Rafał Gryglik przy udziale Prokuratora ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 grudnia, 28 grudnia 2017r., 26 lutego i 16 kwietnia 2018 r. sprawy: K. K. s. S. i T. z domu C. , ur. (...) w Ł. oskarżonego o to, że : w dniu 02 września 2017 roku na trasie P. – W. gm. R. N
Czytaj więcej»