Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1042

I C 186/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-09-20

Data publikacji: 2018-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: NAPRAWIENIE SZKODY
Sygn. akt I C 186/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 6 września 2018 r. w Piszu na rozprawie sprawy z powództwa T. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda T. M. kwotę 3 035,77 zł (trzy tysiące trzydzieści
Czytaj więcej»

I C 203/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-05-23

Data publikacji: 2019-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 203/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. w Piszu sprawy z powództwa E. O. przeciwko D. K. o zapłatę o r z e k a : oddala powództwo. UZASADNIENIE E. O. wytoczyła powództwo przeciwko D. K. o zapłatę kwoty 5 000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dn
Czytaj więcej»

I C 207/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-05-23

Data publikacji: 2019-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZAPŁATA
Sygn. akt I C 207/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2019 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko U. Z. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanej U. Z. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę 12 902,41 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset dwa złote
Czytaj więcej»

I C 220/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa E. D. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda E. D. kwotę 37 900 zł (trzydzieści siedem dziewięćset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 221/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-09-30

Data publikacji: 2021-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ
Sygn. akt I C 221/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Lisowska Protokolant: st. sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2021 r. w Piszu na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki K. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 20 000 zł
Czytaj więcej»

I C 230/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2020-01-30

Data publikacji: 2020-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 230/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 r. w Piszu sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w W. przeciwko H. M. , M. L. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanych H. M. , M. L. solidarnie na rzecz powoda Ubezpieczeniowego Funduszu Gw
Czytaj więcej»

I C 230/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-08-30

Data publikacji: 2021-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 230/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 sierpnia 2021 r. w P. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko N. P. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanej N. P. na rzecz powódki (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 7 759,90 zł (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100) z umownymi ods
Czytaj więcej»

I C 235/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zapłata
Sygn. akt I C 235/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. przeciwko J. O. i S. O. o zapłatę o r z e k a : I Umarza postępowanie co do kwoty 998,28 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 28/100). II Oddala powództwo w pozostały
Czytaj więcej»

I C 1/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-06-23

Data publikacji: 2021-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: USTALENIE IEWAŻNOŚI UMOWY
Sygn. akt I C 1/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Lisowska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2021 r. w Piszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie nieważności umów pożyczek oraz spraw z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. S. o zapłatę o r z e k a : I Ustala, że niew
Czytaj więcej»

I C 2/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-08-14

Data publikacji: 2019-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Gajewska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2019 r. w P. sprawy z powództwa A. D. przeciwko T. S. przy udziale interwenienta ubocznego Gminy P. o wydanie lokalu mieszkalnego o r z e k a : I Nakazuje pozwanemu T. S. aby opróżnił i wydał powódce A. D. budynek mieszkalny nr
Czytaj więcej»