Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1163

I C 99/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2018-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 99/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Piszu skargi K. K. (1) o wznowienie postępowania w sprawie I C 803/17 z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Luksemburgu o r z e k a : I Oddala skargę o wznowienie postępowania. II Odstępuje od obciążania powoda
Czytaj więcej»

I C 100/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2022-01-11

Data publikacji: 2022-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI BRATA
Sygn. akt I C 100/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Lisowska Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. w Piszu na rozprawie sprawy z powództwa J. C. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Powództwo oddala. II Odstępuje od obciążania powoda J. C. (1) kosztami procesu na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) z
Czytaj więcej»

I C 100/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2022-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zobowiązanie
Sygn. akt I C 100/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Piszu sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Urzędowi Skarbowemu w P. reprezentowanemu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. ,Skarbowi Państwa – Urzędowi Skarbowemu w O. reprezentowanemu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
Czytaj więcej»

I C 101/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 101/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko R. S. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego R. S. na rzecz powoda (...) 1 Funduszu Inwestycyjne
Czytaj więcej»

I C 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 102/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: st. sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa D. K. przeciwko M. P. o zapłatę o r z e k a : I Oddala powództwo. II Nakazuje pobrać od powoda D. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piszu kwotę 719,54 zł (siedemset dziewiętnaście złot
Czytaj więcej»

I C 107/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2022-05-31

Data publikacji: 2022-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ODSZKODOWANIE ZA NAJEM POJAZDU ZASTĘPCZEGO
Sygn. akt I C 107/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Lisowska Protokolant: st. sekr. sąd. Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2022 r. w Piszu sprawy z powództwa M. H. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda M. H. kwotę 1 280,43 zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych 43
Czytaj więcej»

I C 110/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 110/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa A. A. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki A. A. kwotę 9000zł (dziewięć t
Czytaj więcej»

I C 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 117/17 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Topa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko A. H. o zapłatę o r z e k a : utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny wydany w dniu 29.06.2017 r. w sprawie I C 117/17 upr. Sygn. akt I C 117/17 upr. UZASADNI
Czytaj więcej»

I C 142/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-09-24

Data publikacji: 2021-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 142/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Magdalena Łukaszewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 września 2021 roku sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powó
Czytaj więcej»

I C 142/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2022-06-01

Data publikacji: 2022-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 142/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Magdalena Łukaszewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 czerwca 2022 roku sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółki Komandytowej z siedzibą w Ł. przeciwko M. W. o zapłatę w trybie art. 148 1 kpc o r z e k a : I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzial
Czytaj więcej»