Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1120

I C 674/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-08-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 674/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Topa po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa D. N. , M. N. (1) przeciwko M. H. (1) o zachowek o r z e k a : I Zasądza od pozwanej M. H. (1) na rzecz powoda D. N. kwotę 38 243,33 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 33/100 groszy) w
Czytaj więcej»

I C 676/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ochrona naruszonego posiadania
Sygn. akt I C 676/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekr. sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Piszu na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko M. W. o ochronę naruszonego posiadania o r z e k a : I. Nakazuje pozwanemu M. W. , aby przywrócił powodowi K. S. utracone przez niego samoistne posiadanie części działki gruntu o nr geod
Czytaj więcej»

I C 689/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 689/15 UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2015 roku R. R. (1) wytoczyła powództwo przeciwko Z. R. (1) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 10 września 2013 roku, w sprawie VI C 902/13, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 7 sierpnia 2014 roku. W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że na podstawie wskazanego wyżej tytułu wykonawczego Komornik Sądowy przy Sądzie R
Czytaj więcej»

I C 692/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 692/15 upr UZASADNIENIE (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. wytoczyła powództwo przeciwko A. G. o zapłatę kwoty 1 660,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, to jest 15 lipca 2005 roku, do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że w dniu 28 czerwca 2000 roku pozwana zawarła z Bankiem (...) z siedzibą w W. umowę o kredyt na zakup towarów w ramach sprzedaży ratalnej. Spłata kredytu miała nastąpić w ustalonych w umowie ratach
Czytaj więcej»

I C 692/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2019-01-09

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 692/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gajewska Protokolant: sekretarka Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. w Piszu sprawy z powództwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w O. (poprzednio Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w O. filia w S. ) przeciwko H. U. o zapłatę o r z e k a : Oddala powództwo. Sygn. akt I C 692/
Czytaj więcej»

I C 700/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 700/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: stażysta Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. w Piszu sprawy z powództwa G. (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej spółki jawnej z siedzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę o r z e k a Powództwo oddala. ZARZĄDZENIE (...) (...) (...
Czytaj więcej»

I C 700/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 700/15 upr UZASADNIENIE (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna spółka jawna z siedzibą w W. wytoczył przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie powództwo przeciwko B. K. o zapłatę kwoty 2 904,90 zł wraz z odsetkami: - umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonymi od kwoty 2 100 zł od dnia 27.05.2015r. do dnia zapłaty, - ustawowymi liczonymi od kwoty 240,30 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, - ustawowymi liczonym
Czytaj więcej»

I C 700/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2021-02-03

Data publikacji: 2021-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 700/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2021 r. w Piszu sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda D. W. kwotę 13 355 zł (trzynaście tysięcy trzysta
Czytaj więcej»

I C 701/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2017-12-07

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Sygn. akt I C 701/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: sekretarz sądowy Judyta Masłowska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 r. w Piszu sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego o r z e k a : I Powództwo oddala. II Odstępuje od obciążana powoda K. M. kosztami procesu na r
Czytaj więcej»

I C 712/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 712/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: stażysta Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej spółki jawnej z siedzibą w W. przeciwko J. T. o zapłatę o r z e k a Powództwo oddala. ZARZĄDZENIE (...) (...) (...) (...
Czytaj więcej»